Effektivisert 3D produksjon

3D animasjon er dyrt for kunder. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Gjennom et 18 måneders prosjekt støttet av Innovasjon Norge og Etablerersenteret i VestAgder har vi undersøkt om vi kan effektivisere 3D animasjon.

Mer effektiv animasjon i 3D.

Bigwig igangsatt del 2 av  prosjektet mars 2018. (videreføring av prosjekt gjennomført i 2017 og starten av 2018).

Konklusjon: Vi har nådd våre mål i denne delen av prosjektet og funnet en metodikk som forenkler og speeder opp avanserte animasjonsteknikker. Med dette står vi styrket inn mot den kundegruppen som har behov for våre tjenester. Dette har allerede gitt resultater i ordretilgang.

Vi har også gått til innkjøp av flere ulike software som gjør at vi kan oppnå effektiviseringen med de rette lisensene. Også en PC med sanntids 3D kort for å teste hastighet på real time rendering og animasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s