Motion Capture

Motion Capture – Fange bevegelser. MoCap betyr å fange opp bevegelsene til et menneske og lagre bevegelsesmønsteret digitalt. Dette kan vi da overføre til en 3D, data-modellert, figur. Vi har investert i helt nytt MotionCapture utstyr og jobber gjerne sammen med filmskapere på Sørlandet. Vi har de siste ukene testet systemet i ulike settinger (det er wifi basert) og det virker over alt. Bevegelsene til data-figuren blir helt eksakte i for hold til omgivelsene vi setter den inn i. Fantastisk system. Vite mer? Jobber gjerne sammen med dere. Kontakt: tomm@bigwig.no

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: