Event. Atea Community. Film og 3D.

For et nasjonalt selskap; ATEA, lagde vi introfilmen til en seminarserie som gikk over hele landet. Med temaet, BigData, var det rett i vår gate.

Ide, manus, storyboard og regi.

Filmen ble produsert mens vi jobbet i Blank AS.

Filmen satte stemningen for de videre foredragene.

ref_atea_2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: