Innovasjon Norge satser på Bigwig AS

Innovasjon Norge satser mellom annet på;

“Muligheter i møtet mellom kreative næring og reiseliv. Bærekraftig økonomisk utvikling innen kunst, kultur, natur og fritidsaktiviteter, arkitektur, dataspill, design, film, litteratur og musikk.”

Vår stadige søken etter nye måter og metoder for å formidle et budskap på har vekket oppmerksomhet hos Innovasjon Norge. Med hjelp fra dem skal vi nå fortsette å utvikle vår nysgjerrighet og våre metoder for å lage bedre produksjoner for våre kunder. Ved å oppnå en betydelig forbedring i produksjonstid på avanserte 3D produksjoner og animasjoner vil flere aktører kunne benytte disse effektene i sin filmer. Dette gir selvfølgelig også oss en fordel i markedet.

Vi takker for tilliten til Innovasjon Norge.

Categories3D

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: