Til glede for våre kunder.

Vi lager 3D animasjoner for kunder. Tekniske og illustrerende. Ofte kombinert med levende film. Men 3D animasjon er dyrt for kunder. Dette ønsket vi å gjøre noe med. Sammen med Innovasjon Norge har vi et prosjekt i gang som gjør at vi kan effektivisere 3D animasjon.

Vi har nådd alle våre delmål og vår produksjonslinje for 3D animasjon virker overraskende godt.

I 2017 og 2018 startet vi prosjektet. En ny fase er igangsatt nå. Vi regner med å runde denne av i september 2021.  Nye forbedrede grafikk-kort og høyere ytelse i maskinparken gir nye muligheter. Denne første etappen vil gi oss nye svar på om det vi antar er mulig virkelig er mulig.

Dette gjør at kundene våre kan få mer for pengene. Tradisjonell “rendring”, som er svært kostnadsdrivende, vil nesten forsvinne.

Konklusjon: Real time Render. Vi har funnet en metode som forenkler og speeder opp avanserte animasjonsteknikker. Med dette står vi styrket inn mot den kundegruppen som har behov for våre tjenester. Dette har allerede gitt resultater i ordretilgang.

Vi har også gått til innkjøp av flere ulike software som gjør at vi kan oppnå effektiviseringen med de rette lisensene. Også en PC med sanntids 3D kort for å teste hastighet på real time rendering og animasjon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: